Serviceanmälan

Fyll i fälten här intill för att lägga din beställning. När du har fyllt i alla fält får du genast en mottagningsbekräftelse från OpenUp AB. Din serviceorder bearbetas snarast av vårt serviceteam. Om alla uppgifter stämmer, blir kontaktpersonen du anmält i formuläret kontaktad av oss så fort som möjligt.

Företag
Kontaktperson
Telefon
E-post
Fakturamottagare
Faktureringsadress (post/mail)
Fakturamärkning
Referensperson
Adress för service
Portkod eller liknande
Typ av dörrautomatik

Vilken automatik gäller felanmälan
(Plats/dörrmiljö)
ID.nr
(Står på automatikens kåpa)
Felbeskrivning
Prioritet

Villkor